Hva med mor?

Kjære Bent Høie, det gleder meg at vi har fanget din oppmerksomhet. Men du har dessverre misforstått hele poenget.